การออกแบบสปริงเกอร์และสวน

บริการออกแบบติดตั้งสปริงเกอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติของเรา.jpg

 

 

 

12-horz.jpg

13-horz.jpg

14-horz.jpg

15-horz.jpg

 

11-horz.jpg

1. สำรวจและออกแบบพื้นทีหน้างาน/SITE SURVEY  & DESIGN ( Free Sprinkler Design  Service )
เรายินดีให้ คำปรึกษา สำรวจพื้นที่หน้างานฟรี ไม่ว่าสวนของคุณจะมีพื้นที่เล็กหรือใหญ่หรือให้บริการดูแล ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขระบบ สปริงเกลอร์ เดิมที่ติดตั้งไว้อยู่แล้ว  การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Controller ) เราจะเลือกระบบทีเหมาะสม ตามขนาดพื้นที่การให้งานตั้งแต่ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สนามหญ้า  สนามฟุตบอล  หรือสวนกลาง เช่น สวนหย่อมเกาะกลาง สถานทีราชการ เป็นต้น

2. การประมาณราคาติดตั้ง/ COST  ESTIMATE     
 เมื่อได้แบบ ( Sprinkler  head  installation layout )แล้ว ทีมงานจะออกแบบชุดระบบควบคุม (Automatic Sprinkler Controller ) จำนวนโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valves ) หัวจ่ายน้ำ ( Sprinkler Heads )แบบต่างๆ และ ปั้มน้ำ (waterpump) ที่เหมาะสม แล้วจึงจะนำเสนอราคาและรายละเอียดให้แก่ท่าน

3. การติดตั้งระบบและอุปกรณ์/ SPRINKLER INSTALLATION & EQUIPMENT  เมื่อท่านได้  นัดหมายวันเวลาที่พร้อมติดตั้งกับเรา ระยะเวลาติดตั้งจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และความยากง่ายในการติดตั้งระบบการเดินท่อส่งน้ำ (โดยทั่วไป ถ้าเป็นบ้านพักอาศัย จะใช้ระยะเวลาประมาน 2-3 วัน)

4. ให้คำแนะนำและวิธีการใช้/ TRAINING                 
ภายหลังการติดตั้ง เราจะให้คำแนะนำและวิธีการใช้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเซ็ตค่าในระบบควบ คุมต่างๆ,ท่านสมารถเปลี่ยนแปลงและ  ดูแล / แก้ไข้ระบบในระดับเบี้องต้น ได้เองในภายหลัง   
                          

5. รับประกันอุปกรณ์และบริการหลังการติดตั้ง/ AFTER INSTALLATION              WARRANTY                        
          เรารับประกันอุปกรณ์        ( Guarantee)              2 ปี        
          เราบริการหลังการติดตั้ง    (   Service  )              1 ปี

 บริการออกแบบงานสวน.jpg 

16-horz.jpg

17-horz.jpg

18-horz.jpg


       เราจะออกแบบตามสไตล์ลูกค้าทีต้องการ ตามขนาดพื้นที่การให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสไตล์แนว สวนแนวทรอปิคอร์ สวนอิงธรรมชาติ  สวนโมเดิร์น  สวนดอกไม้  สวนญี่ปุ่น สวนน้ำ เป็นต้น บ้านพักอาศัย  โรงแรม รีสอร์ท สถานทีราชการ 

1. สำรวจและออกแบบพื้นทีหน้างาน/SITE SURVEY             

เรายินดีให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่หน้างานฟรี ไม่ว่าสวนของคุณจะมีพื้นที่เล็กหรือใหญ่หรือให้บริการดูแล ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข สวนเดิมที่มีอยู่แล้ว

2. การประมารราคาพันธุ์ไม้และวัสดุอื่นๆ                

เมื่อได้แบบสวนตามที่ต้องการแล้วทางทีมงานจะถอดราคาพันธุ์ไม้และวัสดุอื่นๆแล้วจึงจะนำเสนอราคาและรายละเอียดให้แก่ท่าน 

3. การดำเนินการทำงาน                

เมื่อท่านได้  นัดหมายวันเวลาที่จะทำงานกับเรา ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับแบบและพื้นที่ความยากง่าย       

4. การรับประกันและดูแล                

เรารับประกันพันธุ์ไม้  3 เดือน เราจะดูแลตัดแต่งใส่ปุ๋ย  3  เดือน