ผลิตภัณฑ์

Sprink  products ( Relatives ).jpg

อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 

BANRAI GARDEN  เราคัดสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล ( IA: lrrigation Association ) ที่ออกแบบมาเฉพาะในงาน ติดตั้งที่ออกแบบมาเฉพาะงานติดตั้งระบบให้แก่ท่าน  อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคงทนแข็งแรงและไม่ทำให้ท่าน ยุ่งยากกับปัญหาจุกจิกกวนใจในภายหลัง  

 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

   


อุปกรณ์เสริม / Misc.& option: อุปกรณ์เสริมต่างๆที่ท่านสามารถติดตั้งเพิ่มได้ตามความต้องการ เช่น

1. Rain Sensor/ Rain Shutoff: เซ็นเซอร์ตรวจวัด สภาวะอากาศเพื่อระงับการรดน้ำ เมื่อมีฝนตก

2. Flow Switch : อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำ เพื่อป้องกันปั้มไหม้

3. Levei Switch : อุปกรณ์ตรวดวัดระดับน้ำ เพื่อระงับการทำงานกรณีมีน้ำในถังสำรองน้ำ

 

อุปกรณ์ระบบสปริงเกอร์.jpg

Rain Sensor.jpg

a1.jpg

water pump.jpg

a2.jpg

Controller.jpg

a3.jpg

Solenold Valve.jpg

a4.jpg

Uni Spray.jpg

a5.jpg

Maxi Paw.jpg

a6.jpg

Rotor Pop UP.jpg

a7.jpg

Valve Boxes.jpg

a8.jpg

ท่อ  HDPE.jpg

a9.jpg

สายไฟ THW 1X1.jpg

a10.jpg